זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

פרטים לקבלת הקבלה

סכום התרומה

כמות חודשים

פרטי התשלום