זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

הנהלת זק"א

נבחרי הנהלת זק"א הם ביטוי לרבגוניות של הארגון בו חברים מתנדבים מכל המגזרים והעדות

הרב אייל משיח
נשיא זק"א

דובי וייסנשטרן
מנכ"ל זק"א

הרב רפאל מנת
חבר ועד מנהל

רו"ח דוד הורביץ
חבר ועד מנהל

עו"ד אברהם אבוחצירא
חבר ועד מנהל

יעקב גינזבורג
חבר ועד מנהל

עו"ד מאיה גלינרט-פינס
חברת האסיפה הכללית

עו"ד דורון ברוך שחר
חבר האסיפה הכללית

הרב נתן נתנזון (נוס)
חבר האסיפה הכללית

הרב ניסים לוי
חבר אסיפה כללית

עו"ד אפריים גריידינגר
חבר אסיפה כללית