זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

הנהלת זק"א

נבחרי הנהלת זק"א הם ביטוי לרבגוניות של הארגון בו חברים מתנדבים מכל המגזרים והעדות

עו"ד מאיה גלינרט-פינס

עו"ד דורון ברוך שחר

נתן נתנזון (נוס)

יעקב גינזבורג

הרב רפי מנת

ניסים לוי

רו"ח דוד הורביץ

עו"ד אבי אבוחצירא

עו"ד אפריים גריידינגר

מנכ”ל זק”א דובי ויסנשטרן