זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

במירוץ נגד הזמן נמנעה שריפת גופת יהודי מטורונטו

בפעילות נמרצת של ארגון זק"א נמנעה בסוף השבוע שריפת גופת יהודי מטורונטו והובאה לבסוף לקבר ישראל כדת וכדין.

בבית אבות בעיר קונטיקט שבארה"ב נפטר יהודי מטורונטו שבקנדה, לבקשת אשתו נשלחה הגופה לשריפה בקרימטריום.

משהגיעה הידיעה לזק"א נפתח מירוץ נגד הזמן לאיתור הקרימטריום ומניעת שריפת הגופה. מתנדב זק"א בארה"ב הרב אייזיק לידר נשלח לאיזור ובסייעתא דשמיא הצליח לאתר ולהגיע לקרימטריום ולעצור את שריפת הגופה כחצי שעה לפני שהוכנסה לקרימטריום.

במקביל אותרה בישראל אחות הנפטר ובייצוג בבית המשפט של הגאון הרב נחום קוק שליט"א רבה של רמת גן ומרבני זק"א והרב מיכאל גוטוויין ראש המחלקה המשפטית של זק"א. הוציא בית המשפט בישראל צו האוסר על שריפת הגופה.

בעזרת הרב גופין שליח חב"ד בקונטיקט אותרה אשת המנוח ואחרי מאמצי שכנוע רבים נעתרה האשה לוותר על בקשתה לשריפת הגופה ובתנאי שהמנוח יובא לקבורה בטורונטו שבקנדה. מתנדב זק"א הרב אייזיק לידר לקח על עצמו את כל הטיפול, העביר ברכבו את הגופה לטורונטו, השיג חלקת קבר וביום שישי הובאה גופת היהודי לקבר ישראל.

חדשות אחרונות

בכוננות מתמדת | מתנדבי זק"א תירגלו נהיגה תחת אש

26/08/2023

הולך רגל נהרג מפגיעת אוטובוס במחלף חמד

24/08/2023

שוחררה לקבורה גופתה של אם לשלוש שנרצחה בפיגוע הירי בדרום הר חברון

21/08/2023