יחידות זק"א

אלפי מתנדבים מכל רחבי הארץ הצטרפו ליחידות זק"א השונות
ושותפים של אמת בפעילות הארגון

חסד של אמת

יחידה אוירית

מתנדבים בעם

יחידת הצוללים

יחידת ספיר

יחידת כלבי הצלה

יחידת הג'יפים

יחידת חילוץ

יחידות בני מיעוטים

היחידה לשעת חרום

היחידה הבינלאומית

הצלה מהירה