תרומה לזק"א

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 58-030-737-9

פרטים לקבלת הקבלה

סכום התרומה

לכמה זמן תרצו לתרום ?
מס׳ חודשים

מס׳ תשלומים

פרטי התשלום

סה"כ התרומה: 0$

כל אפשרויות התרומה

תרומה בביט

תרומה ב Pay Box

העברה בנקאית

הרשאה לחיוב חשבון

תרומה בטלפון

תוכל לתרום ציוד ולהנציח את יקירך

ערכת החיאה הכוללת :

ערכת החיאה הכוללת :

ערכת החיאה הכוללת :