זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

תרומה לזק"א

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 58-030-737-9

פרטים לקבלת הקבלה

סכום התרומה

לכמה זמן תרצו לתרום ?
מס׳ חודשים

מס׳ תשלומים

פרטי התשלום

סה"כ התרומה: 0$

כל אפשרויות התרומה

תרומה בביט

העברה בנקאית

הרשאה לחיוב חשבון

תרומה בטלפון

תוכל לתרום ציוד ולהנציח את יקירך

עלות אחזקה חודשית של מכשיר קשר למתנדב

הציוד המתכלה הנדרש למתנדב טיפול באירוע חסד של אמת: שקיות גופה, ערכות מיגון, ערדליים, נייר לאיסוף הדם, אבקה למניעת ריח...

ציוד מתנדב בתיק אישי שכולל ערכות הצלה, החייאה, הנשמה וטיפול בכבוד המת, מכשיר קשר, בלון חמצן וחידוש ערכות מתכלות

פרטי חשבון להעברת תרומה לזק"א:

בנק המזרחי
סניף 539
מס' ח-ן 431659
ע"ש זק"א - איתור חילוץ והצלה