זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307378

זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

תרומה לזק"א

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 58-030-737-9

פרטים לקבלת הקבלה

סכום התרומה

לכמה זמן תרצו לתרום ?
מס׳ חודשים

מס׳ תשלומים

פרטי התשלום

סה"כ התרומה: 0$

כל אפשרויות התרומה

תרומה בביט

תרומה ב Pay Box

העברה בנקאית

הרשאה לחיוב חשבון

תרומה בטלפון

תוכל לתרום ציוד ולהנציח את יקירך

עלות אחזקה חודשית של מכשיר קשר למתנדב

הציוד המתכלה הנדרש למתנדב טיפול באירוע חסד של אמת: שקיות גופה, ערכות מיגון, ערדליים, נייר לאיסוף הדם, אבקה למניעת ריח...

תיק זק"א למתנדב, כולל ציוד קבוע לטיפול באירועי חסד של אמת + 2 ערכות מתכלות

פרטי חשבון להעברת תרומה לזק"א:

בנק המזרחי
סניף 539
מס' ח-ן 431659
ע"ש זק"א - איתור חילוץ והצלה