אישורי העמותה

כל התרומות לזק"א מוכרות לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מס מלכ"ר: 58-030-737-9