זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

אודות

6.7.1989
ניצני התחלה
ביום חמישי ג' תמוז תשמ"ט (6.7.89) מול הישוב טלז-סטון, השתלט בן בליעל המחבל עבד אל ראהדי ענאס בן 25 איש הג'יהאד האיסלאמי, על ההגה של נהג אוטובוס 'אגד' בקו 405 שעשה את דרכו מתל אביב לירושלים, ודרדר אותו לתהום, פיגוע 'התאבדות' ראשון מסוגו בארץ, בו קיפחו את חייהם 16 איש ו-27 נפצעו.
הפיגוע בקו 405 קומץ אנשי מעש וחסד אצו ורצו מירושלים לעבר הוואדי, חרפו נפשם כדי להציל כשניתן להציל ולכבד כשנותר רק לכבד
6.7.1989
איתור חילוץ והצלה
היה זה למעשה ניצני התחלה לארגון המוכר כיום לכולם כ"זק"א - איתור חילוץ והצלה", המתנדבים שבאו כל אחד מיוזמתו החלו מתגבשים בצורה מסודרת. וכך נוסד ארגון זק"א, שאיגד תחתיו את אותם אנשים נחושי לב שנרתמו למלאכת הקודש. במטרה לטפל באופן מסודר ואחראי בזיהוי חללי פיגועים ואסונות, ובהיבטים ההומאניים וההלכתיים הכרוכים בשמירה על כבוד המת.
הפיגוע בקו 405 קומץ אנשי מעש וחסד אצו ורצו מירושלים לעבר הוואדי, חרפו נפשם כדי להציל את מי שניתן עדיין להציל ולכבד את מי שנשאר כבר רק לכבד
חסד של אמת
תוך זמן קצר הפך הארגון המונה כיום אלפי מתנדבים לזרוע חשובה ומסייעת בפעילות כוחות ההצלה והבטחון.
היעילות הארגונית והמבצעית והגישה המקצועית של ארגון זק"א ומתנדביו, אשר נרתמו לא אחת למשימות מורכבות בארץ ובעולם, כמו גם התמדה ודבקות במשימה נהפכו לשם דבר.
בכל מקום, בכל שעה
כהמשך טבעי למשימות אלו הצמיח זק"א זרועות נוספות וחשובות בתחום העזרה והסיוע לכל חלקי האוכלוסייה.
מאז בכל אירוע טראגי "קטן" או באירועים רבי נפגעים, בשגרה כבחרום. אצים רצים מתנדבי זק"א להציל כשניתן להציל ולכבד כשנשאר רק לכבד. באלה שלא שפר גורלם ולא זכו לבוא בשלמות לקבר ישראל.
להציל כשניתן להציל ולכבד כשנותר רק לכבד
שנים רבות של פעילות ביום ובלילה באירועים בלתי מסוקרים באמצעי התקשורת, כמו גם באירועי אסון לאומיים יצרו הד בחברה בישראל ובעולם לארגון שכולו חסד. ארגון זק"א אף הוכר ע"י האו"ם כארגון בינלאומי. והינו אחד משלשה ארגונים במדינת ישראל שהוכרו ע"י האו"ם כ-NGO, וככזה הוא הוכיח את יכולתו המבצעית בהוצאת משלחות סיוע מישראל לאירועי אסון ברחבי העולם.
ארגון זק"א הוכיח יכולת נדירה ביתרונו וביכולתו הייחודית כגוף לא ממוסד, לגייס ולהפעיל אלפי מתנדבים מהמגזר החרדי לשלבם בעשייה בהתנדבות ובתרומה לטובת כלל אזרחי ישראל ללא הבדל דת גזע ומין במצבי שגרה וחירום.
מאז בכל אירוע טראגי "קטן" או באירועים רבי נפגעים, בשגרה כבחרום. אצים רצים מתנדבי זק"א להציל כשניתן להציל ולכבד כשנשאר רק לכבד. באלה שלא שפר גורלם ולא זכו לבוא בשלמות לקבר ישראל.

ישראל

זק״א משרד ראשי

USA

UK

Canada

FRANCE

Ukraine

מטבע הדברים באופי העבודה של מתנדבי זק"א נתקלים הם בשאלות ובבעיות הלכתיות קשות, לפעמים בקבלת החלטות חורצות גורל, בשאלות של הצלת חיים ופיקוח נפש, זיהוי הלכתי, היתר עגונות, שבת וחגים, איסורים והיתרים. שאלת קשות וסבוכות נערמו במהלך העבודה והתחדשו ממקרה למקרה. אי לכך הוקם 'ועד רבני זק"א' להנחות את הארגון ומתנדביו, לתת הוראות הלכה למעשה בכל עניין ודבר שמתעורר בעבודת הקודש, לחזק ולהעמיק את לימוד ההלכה בקרב מתנדבי זק"א בנושאים הקשורים לעבודת זק"א.

הגאון הרב אביגדור נבנצאל שליט"א
נשיא הועד

הרב יעקב רוז'ה שליט"א
יו"ר הועד

הרב יחיאל מיכל שטרן שליט"א

הרב חיים דביר שליט"א

הרב יהושע הרשקוביץ שליט"א

הרב ארי קאהן שליט"א

הר"ר מאיר אקער
מזכיר ועד הרבנים

נבחרי הנהלת זק"א הם ביטוי לרבגוניות של הארגון בו חברים מתנדבים מכל המגזרים והעדות

הרב אייל משיח
נשיא זק"א

דובי וייסנשטרן
מנכ"ל זק"א

הרב רפאל מנת
חבר ועד מנהל

רו"ח דוד הורביץ
חבר ועד מנהל

עו"ד אברהם אבוחצירא
חבר ועד מנהל

יעקב גינזבורג
חבר ועד מנהל

עו"ד מאיה גלינרט-פינס
חברת האסיפה הכללית

עו"ד דורון ברוך שחר
חבר האסיפה הכללית

הרב נתן נתנזון (נוס)
חבר האסיפה הכללית

הרב ניסים לוי
חבר אסיפה כללית

עו"ד אפריים גריידינגר
חבר אסיפה כללית

גוף הצלה
ע"י השר לביטחון פנים

ארגון המטפל בקבורה
ע"י שר הרווחה

ארגון עזר לחירום
ע"י שר הביטחון

גוף שעזרתו נדרשת באופן מיידי לזיהוי קורבנות אסון
ע"י השר לאזרחים ותיקים

הכרה של האו"ם בזק"א כארגון בינלאומי א-ממשלתי

רישיון קבורה
משרד הדתות

הכרה של הביטוח הלאומי בביטוח המתנדבים

6.7.1989
ניצני התחלה
ביום חמישי ג' תמוז תשמ"ט (6.7.89) מול הישוב טלז-סטון, השתלט בן בליעל המחבל עבד אל ראהדי ענאס בן 25 איש הג'יהאד האיסלאמי, על ההגה של נהג אוטובוס 'אגד' בקו 405 שעשה את דרכו מתל אביב לירושלים, ודרדר אותו לתהום, פיגוע 'התאבדות' ראשון מסוגו בארץ, בו קיפחו את חייהם 16 איש ו-27 נפצעו.
הפיגוע בקו 405 קומץ אנשי מעש וחסד אצו ורצו מירושלים לעבר הוואדי, חרפו נפשם כדי להציל את מי שניתן עדיין להציל ולכבד את מי שנשאר כבר רק לכבד
6.7.1989
איתור חילוץ והצלה
היה זה למעשה ניצני התחלה לארגון המוכר כיום לכולם כ"זק"א - איתור חילוץ והצלה", המתנדבים שבאו כל אחד מיוזמתו החלו מתגבשים בצורה מסודרת. וכך נוסד ארגון זק"א, שאיגד תחתיו את אותם אנשים נחושי לב שנרתמו למלאכת הקודש. במטרה לטפל באופן מסודר ואחראי בזיהוי חללי פיגועים ואסונות, ובהיבטים ההומאניים וההלכתיים הכרוכים בשמירה על כבוד המת.
הפיגוע בקו 405 קומץ אנשי מעש וחסד אצו ורצו מירושלים לעבר הוואדי, חרפו נפשם כדי להציל את מי שניתן עדיין להציל ולכבד את מי שנשאר כבר רק לכבד
חסד של אמת
תוך זמן קצר הפך הארגון המונה כיום אלפי מתנדבים לזרוע חשובה ומסייעת בפעילות כוחות ההצלה והבטחון.
היעילות הארגונית והמבצעית והגישה המקצועית של ארגון זק"א ומתנדביו, אשר נרתמו לא אחת למשימות מורכבות בארץ ובעולם, כמו גם התמדה ודבקות במשימה נהפכו לשם דבר.
בכל מקום, בכל שעה
כהמשך טבעי למשימות אלו הצמיח זק"א זרועות נוספות וחשובות בתחום העזרה והסיוע לכל חלקי האוכלוסייה.
מאז בכל אירוע טראגי "קטן" או באירועים רבי נפגעים, בשגרה כבחרום. אצים רצים מתנדבי זק"א להציל כשניתן להציל ולכבד כשנשאר רק לכבד. באלה שלא שפר גורלם ולא זכו לבוא בשלמות לקבר ישראל.
להציל כשניתן להציל ולכבד כשנותר רק לכבד
שנים רבות של פעילות ביום ובלילה באירועים בלתי מסוקרים באמצעי התקשורת, כמו גם באירועי אסון לאומיים יצרו הד בחברה בישראל ובעולם לארגון שכולו חסד. ארגון זק"א אף הוכר ע"י האו"ם כארגון בינלאומי. והינו אחד משלשה ארגונים במדינת ישראל שהוכרו ע"י האו"ם כ-NGO, וככזה הוא הוכיח את יכולתו המבצעית בהוצאת משלחות סיוע מישראל לאירועי אסון ברחבי העולם.
ארגון זק"א הוכיח יכולת נדירה ביתרונו וביכולתו הייחודית כגוף לא ממוסד, לגייס ולהפעיל אלפי מתנדבים מהמגזר החרדי לשלבם בעשייה בהתנדבות ובתרומה לטובת כלל אזרחי ישראל ללא הבדל דת גזע ומין במצבי שגרה וחירום.
מאז בכל אירוע טראגי "קטן" או באירועים רבי נפגעים, בשגרה כבחרום. אצים רצים מתנדבי זק"א להציל כשניתן להציל ולכבד כשנשאר רק לכבד. באלה שלא שפר גורלם ולא זכו לבוא בשלמות לקבר ישראל.

ישראל

Ukraine

FRANCE

Canada

UK

USA

מטבע הדברים באופי העבודה של מתנדבי זק"א נתקלים הם בשאלות ובבעיות הלכתיות קשות, לפעמים בקבלת החלטות חורצות גורל, בשאלות של הצלת חיים ופיקוח נפש, זיהוי הלכתי, היתר עגונות, שבת וחגים, איסורים והיתרים. שאלת קשות וסבוכות נערמו במהלך העבודה והתחדשו ממקרה למקרה. אי לכך הוקם 'ועד רבני זק"א' להנחות את הארגון ומתנדביו, לתת הוראות הלכה למעשה בכל עניין ודבר שמתעורר בעבודת הקודש, לחזק ולהעמיק את לימוד ההלכה בקרב מתנדבי זק"א בנושאים הקשורים לעבודת זק"א.

הגאון הרב אביגדור נבנצאל שליט"א
נשיא הועד

הרב יעקב רוז'ה שליט"א
יו"ר הועד

הרב יחיאל מיכל שטרן שליט"א

הרב חיים דביר שליט"א

הרב יהושע הרשקוביץ שליט"א

הרב ארי קאהן שליט"א

הר"ר מאיר אקער
מזכיר ועד הרבנים

נבחרי הנהלת זק"א הם ביטוי לרבגוניות של הארגון בו חברים מתנדבים מכל המגזרים והעדות

הרב אייל משיח
נשיא זק"א

דובי וייסנשטרן
מנכ"ל זק"א

הרב רפאל מנת
חבר ועד מנהל

רו"ח דוד הורביץ
חבר ועד מנהל

עו"ד אברהם אבוחצירא
חבר ועד מנהל

יעקב גינזבורג
חבר ועד מנהל

עו"ד מאיה גלינרט-פינס
חברת האסיפה הכללית

עו"ד דורון ברוך שחר
חבר האסיפה הכללית

הרב נתן נתנזון (נוס)
חבר האסיפה הכללית

הרב ניסים לוי
חבר אסיפה כללית

עו"ד אפריים גריידינגר
חבר אסיפה כללית

גוף הצלה
ע"י השר לביטחון פנים

ארגון המטפל בקבורה
ע"י שר הרווחה

ארגון עזר לחירום
ע"י שר הביטחון

גוף שעזרתו נדרשת באופן מיידי לזיהוי קורבנות אסון
ע"י השר לאזרחים ותיקים

הכרה של האו"ם בזק"א כארגון בינלאומי א-ממשלתי

רישיון קבורה
משרד הדתות

הכרה של הביטוח הלאומי בביטוח המתנדבים