הכרה בזק"א

גוף הצלה
ע"י השר לביטחון פנים

ארגון המטפל בקבורה
ע"י שר הרווחה

ארגון עזר לחירום
ע"י שר הביטחון

גוף שעזרתו נדרשת באופן מיידי לזיהוי קורבנות אסון
ע"י השר לאזרחים ותיקים

הכרה של האו"ם בזק"א כארגון בינלאומי א-ממשלתי

רישיון קבורה
משרד הדתות

הכרה של הביטוח הלאומי בביטוח המתנדבים