זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

ממונה למניעת הטרדה מינית והתנכלות
עמותת זק"א, איתור חילוץ והצלה, מבקשת להיות מרחב בטוח ומצמיח עבור כל העובדים והמתנדבים בה. ערכי הייסוד של העמותה הם כבוד הדדי,שיוון ופלורליזם. מתוך כך פועלת העמותה בנחישות למניעת הטרדות ופגיעות מיניות ושמירה על מרחב בטוח ומוגן עבור כולם.
מידע בנושא מצוי, בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנון העמותה למניעת הטרדה מינית.
מטרת דף זה היא להנגיש את עיקר הדברים ואת פרטי הקשר לגורם הרלוונטי.

אם נפגעת או נחשפת להטרדה מינית , עומדות בפניך מספר אפשרויות:
1. פניה מזוהה או אנונימית, לממונה על מניעת הטרדה מינית בעמותה
2. מכיוון שהטרדה מינית היא עבירה פלילית, ניתן להגיש בגינה תלונה במשטרה.
3. מכיוון שהטרדה מינית היא עוולה אזרחית, ניתן לתבוע בגינה פיצוי וסעדים נוספים בהליך האזרחי.
אם הוטרדת מינית במסגרת העמותה ופעילותיה, או נקלעת לניצול יחסי מרות ביחסי עבודה או במסגרת ההתנדבות, באפשרותך להגיש תלונה כנגד המטריד/ה לממונה.

פעולות הממונה:
1. לקבל תלונות בנושא הטרדות מיניות , בכתב או בעל פה.
2. לקיים בירור במקרה בו התקבלה תלונה על הטרדה מינית.
3. מתן המלצה למעסיק לגבי טיפול במקרה ההטרדה.
4. מתן ייעוץ, מיד והדרכה לעובדים ו/או למתנדבים הפונים.

חשוב לנו שתדע/י:
• שאנו מחוייבים/ות להגן עליך במקרה של הגשת תלונה.
• שהתנכלות בגין תלונה על הטרדה מינית מהווה גם היא עבירה לפי החוק.
• שבמקרה שבו החליטה הממונה על גניזת התלונה, באפשרותך לערער על ההחלטה בפני המנכ"ל.

למי לפנות?
ניתן לפנות לקבלת מידע והגשת תלונה אל הממונה למניעת הטרדה מינית.
חיה אש, נייד 052-6408056 מייל : [email protected]

תמיכה: ההתמודדות עם הטרדה מינית עשויה להיות קשה ומורכבת. חשוב לנו שתדע/י שעומדים בפניך נתיבי סיוע וליווי המרכז לנפגעי/ות תקיפה מינית 1202, ער״ן 1201.
סיוע לנשים דתיות וחרדיות 2511*, סיוע לגברים דתיים וחרדיים 02-532800, צ'אט סיוע אנונימי 1202 Kolmila.org.il סיוע דרך ווטסאפ 052-8361202 סיוע ע"י גברים 1203 סיוע ע"י נשים 1202

טופס תלונה על הטרדה מינית או התנכלות בעבודה/התנדבות