זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

רבני זק"א

מטבע הדברים באופי העבודה של מתנדבי זק"א נתקלים הם בשאלות ובבעיות הלכתיות קשות, לפעמים בקבלת החלטות חורצות גורל, בשאלות של הצלת חיים ופיקוח נפש, זיהוי הלכתי, היתר עגונות, שבת וחגים, איסורים והיתרים. שאלת קשות וסבוכות נערמו במהלך העבודה והתחדשו ממקרה למקרה. אי לכך הוקם 'ועד רבני זק"א' להנחות את הארגון ומתנדביו, לתת הוראות הלכה למעשה בכל עניין ודבר שמתעורר בעבודת הקודש, לחזק ולהעמיק את לימוד ההלכה בקרב מתנדבי זק"א בנושאים הקשורים לעבודת זק"א.

הגאון הרב אביגדור נבנצאל שליט"א
נשיא הועד

הרב יעקב רוז'ה שליט"א
יו"ר הועד

הרב יחיאל מיכל שטרן שליט"א

הרב חיים דביר שליט"א

הרב יהושע הרשקוביץ שליט"א

הרב ארי קאהן שליט"א

הר"ר מאיר אקער
מזכיר ועד הרבנים

המלצות גדולי ישראל