זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307378

זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

התכנסות של ועד רבני זק"א

ועד רבני זק"א בנשיאותו של הגאון הרב אביגדור נבנצאל שליט"א התכנס השבוע לישיבה מיוחדת יחד עם הנהלת זק"א כדי לדון על כמה נושאים העומדים על הפרק

בישיבה שהתקיימה בביתו של הרב נבנצאל ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, השתתפו: יו"ר ועד רבני זק"א הרב יעקב רוז'ה, הרב משה ראוכברגר, הרב חיים דביר, הרב יהושע הרשקוביץ, יו"ר הארגון, מ"מ מנכ"ל הארגון דב ויסנשטרן, מזכיר ועד הרבנים הר"ר מאיר אקר.

מזכיר ועד הרבנים, הר"ר מאיר אקר העלה שורה של שאלות הלכתיות אקוטיות, המתבקשות מפעילות המתנדבים, הרבנים דנו ארוכות בשאלות, והנחיות מפורטות יוצאו בקרוב למתנדבים.

כמו כן הוחלט על הוצאת חוברת שבו ירוכזו כל ההלכות הבסיסיות הנדרשות לידע של מתנדב זק"א, החוברת תשמש כבסיס לחלק ההלכתי הנלמד בקורסי זק"א – חסד של אמת שתחייב כל מתנדב ומתנדב. יו"ר ועד הרבנים הרב רוז'ה ירכז את הנושאים ויעבירם לעיונם של חברי ועד הרבנים לפני ההוצאה לאור.

חדשות אחרונות

מתנדבי זק"א לכיש תרגלו טיפול באירוע אסון מרחבי

24/05/2023

250 מתנדבים חדשים הצטרפו ליחידת איתור הנעדרים של זק"א בשדרות

24/05/2023

"מתנדבי זק"א הם חלק חשוב בעשיה בעיר שדרות"

23/05/2023