זק"א - איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307378

זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

מכשיר קשר למתנדב

עלות אחזקה חודשית של מכשיר קשר למתנדב

 50 / חודש

הקדשה אישית על גבי התרומה

מוצרים נוספים לתרומה

עלות אחזקה חודשית של מכשיר קשר למתנדב

הציוד המתכלה הנדרש למתנדב טיפול באירוע חסד של אמת: שקיות גופה, ערכות מיגון, ערדליים, נייר לאיסוף הדם, אבקה למניעת ריח...

תיק זק"א למתנדב, כולל ציוד קבוע לטיפול באירועי חסד של אמת + 2 ערכות מתכלות