זק"א איתור חילוץ והצלה (ע"ר) 580307379

תיק זק"א

תיק זק"א למתנדב, כולל ציוד קבוע לטיפול באירועי חסד של אמת + 2 ערכות מתכלות

 2,160

מוצרים נוספים לתרומה

עלות אחזקה חודשית של מכשיר קשר למתנדב

הציוד המתכלה הנדרש למתנדב טיפול באירוע חסד של אמת: שקיות גופה, ערכות מיגון, ערדליים, נייר לאיסוף הדם, אבקה למניעת ריח...

ציוד מתנדב בתיק אישי שכולל ערכות הצלה, החייאה, הנשמה וטיפול בכבוד המת, מכשיר קשר, בלון חמצן וחידוש ערכות מתכלות

מכשירים אלה מאפשרים זרימה רצופה של חמצן לנפגעים עם קוצר נשימה